Σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον όπου καλούμαστε να έρθουμε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας κρίνετε απολύτως αναγκαία. Στην B.A.C.C. V.I.P. SECURITY SERVICES λαμβάνουμε υπ΄ όψιν κάθε παράμετρο που μπορεί να σταθεί απειλή κατά της ζωής και της περιουσίας, γι αυτό και το προσωπικό μας φέρει όλη αυτήν τη δυναμική η οποία εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας. Έτσι λοιπόν πέραν της άρτιας επιχειρησιακής κατάρτισης του προσωπικού της, η B.A.C.C. V.I.P. SECURITY SERVICES παρέχει υπηρεσίες σε παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα ασφάλειας (συμβόλαια συνεργασίας, ρήτρες εμπιστευτικότητας, εσωτερικά πρωτόκολλα ασφάλειας). Η εταιρεία μας, εφαρμόζει εσωτερικό πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας και δεν κοινοποιεί σε μέσα τηλεοπτικά, έντυπα, κοινωνικής δικτύωσης κ.λ.π. . δεδομένα και στοιχεία που αφορούν συναντήσεις και συνεργασίες της.

  • Προστασία φυσικών προσώπων.
  • Οργάνωση μέτρων ασφάλειας επιχειρήσεων και εκδηλώσεων.
  • Συμβουλευτική στην εκτίμηση κινδύνων, απειλών και μέτρων αντιμετώπισης.
  • Μελέτη - οργάνωση και επίβλεψη μέτρων ασφαλείας ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.